2012 in review of my blog

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 2,800 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 5 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

ప్రకటనలు

దున్నపోతీయం–రెండవభాగం

(మొదటి భాగం చదవాలనిపిస్తే… ఇక్కడికి వెళ్ళిరండి)

కాలం పరుగులు తీస్తోంది…

గాయాలు కాయాన్ని రాటుదేల్చుతున్నాయి…

ప్రాయమూ పాఠాలు నేర్చుకుంటోంది…….

ఒక చల్లని వేకువ జామున…

ఊషోదయపు వెచ్చని కిరణాలు ఇంకా భూమిని ప్రసన్నం చేయని గడియల్లో… ఎవరు set చేయకుండానే కోడి అలారం మోగించింది… కట్టేసే అవకాశమూ ఇవ్వకుండా ఇంటివెనక ఎండిపోయిన పత్తిమొక్కల్లో పరుగులు తీసింది…

వేకువపు బద్దకపు నిట్టూర్పుల జాడ ఎరుగక… చాలా ఉత్సాహంగా, జాలీ జాలీగా పనిలోకి దూకాడు చింటూ… పచ్చని గడ్డిపరకలు చేతుల్లోకి ఎత్తుకొని ఇంటి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసుకున్న చావడిలోకి అడుగులు వేసాడు… దున్నపోతుకి పరకలు దగ్గరగా వేసి, పైకి లేచి, చెవుల్లోనుంచి iPod 4th Gen కి అనుసందానించబడిన Bose తలపట్టీ (Headset) తీసి…. పశువుని చూస్తూ…

 

చింటూ (Party smile): ఏం మామా dull అయిపోయినవ్? bore కొడుతుందా ఏంది?

దున్నపోతు (Devil): (గడ్డివైపు తలదించైనా చూడకుండా… చింటూ వైపే తధేకంగా చూస్తూ… ) నా mood సంగతేముందిగని, నువ్వేంది యమా జోరు మీదున్నవ్?.. మధ్యలో కొత్తగా ఈ ‘మామ్‘ ఏంది?

 

Party smile: ఇదంతా ఇప్పటి ట్రెండ్ మామా… పనిలో ఉన్నా, పాయకానాలో ఉన్నా… పాటలు పాటలు పాటలూ… NoteNoteNoteNote వినండి వినండి… ఉల్లాసంగా… ఉత్సాహంగా…NoteNoteNoteNote

Devil: అబ్బో…

Party smile: అవ్‌ మల్ల..

Devil: గదిసరే గానీ… గీ ‘ మా…. ‘

Party smile: గాడికే వస్తున్న.. చిల్ డ్యూడ్… ఎంతకాలమని… అన్న… దున్నా… అని పిలుస్తాను చెప్పు… It’s getting bore yaa… అవతలివాడు అన్నైనా, బావైన, మామైనా.. ఆ మాటకొస్తే బాబాయైనా సరే… NO matter what.. Just “ మామా “ అంతే !!

Devil: కానీ దున్నని కదరా… ఇననీకీ.. అదోలా ఉంది !??

Party smile: Ok. గట్లైతే let’s try “ మచ్చి ”…?

Devil: గదేంది… మచ్చి అంటే హిందీల దోమ కదా !? దున్నలాంటి నన్ను పట్టుకొని దోమ అంటే.. సూట్ అవ్వదేమో (ప్రశ్నార్థకపు కవళికతో)

Party smile: హ్హ … హ్హ… హ్హహ… హహ్హహ… (కడుపు పట్టుకొని నవ్వుతూ…) silly dude… హిందీలో దోమ మాత్రమే కాదు… తమిళం లో “ బావ / మమ” అని కూడా…

Devil: అబ్బో… ఇగ అన్ని అయిపోయినయ్… ఇప్పుడు తమిళం మీద పడ్డవా ??

Party smile: గదే కదా మచ్చి ఫ్యాషన్‌ అంటే… ఎవ్వడికీ అర్థం కాకపోయినా… వినడానికి కొత్తగా ఉంటే చాలు…

Devil: ఎదో ఒకటి పిలిచి సావ్ గానీ…నేను జరిన్ని గడ్డిపోసలు తింట.. నువ్వు పొయిరా !!

Party smile: ఏయ్….య్… మచ్చి… Winking smile … మరిందాక మూడ్ లేదన్నవ్ 

Devil: నీతో బాతాకానీ షురూ చేసినంక ఇంక మూడు నాలుగు అన్నీ set అయినయ్ గనీ… పొ… పొ… పొయ్ రా…

Party smile: ఏ.. ఏంది మచ్చి ఊకే… పొ పొ అనుకుంట Sad smile… ఏదో పశువుని తోలినట్టు తోలుతున్నవ్..

Devil: ఆహా… అలాగా… మరి నువ్వు నన్నేమని పిలుస్తునవ్ భే… ఓయ్ .. ఏయ్… అంటలేవూ.?? వచ్చిన కొత్తల ఎట్లుండేటోనివి !?..

ఏవండీ…. ఎవరండి….. మీరేనా అండి… (వెక్కిరింతగా చింటూ ని అనుకరిస్తూ) అనుకుంటూ నా దుడ్డె లెక్క పసిపోరనోలే అమాయకంగా ఉండేటోనివి… ఇప్పుడు చూడు… నాలుగు మీసాలొచ్చి… నాలుగు రాళ్లు ఎనకేసుకున్నవో లేదో… అస్సలు భూమి మీద కాళ్లే నిలుస్తలేవు……

Party smile: అంటే…. మరీ… అదీ…(సిగ్గుపడుతూ.. మెలికలు తిరుగుతూ.. కుడికాలి బొటనవేలు నేలకు రాస్తూ.)

Devil: ఆ…. గదే… కాలం మారింది… ఈడు జోరుకొచ్చింది… మాట, మర్యాద మారిపోయింది…

Party smile: ఏ… ఊకో… గసోంటిదేం లేదు మచ్చి… (గారాభంగా.. ఊరడిస్తూ… వేణుమాదవ్-లా నడుం ఊపుతూ)

Devil: ఛల్… చుప్..ప్…..ప్….  Steaming mad . అస్సలే తిక్కమీదున్న… ఒక్క కుమ్ము కుమ్మానంటే పొయ్ ఏడనో పడతవ్ భిడ్డ… పైలం…

Party smile: నిజంగా… Annoyed .. !!?

Devil: ఏం ఢౌటా.. Green with envy ??

Party smile: ఏయ్… నిజంగా  (ఇంకొంచెం కోపం పెంచి) !??

Devil: ఏమ్‌రో… చెప్తే సమజయితలేదా… మజాక్ లెక్క అనిపిస్తుందా ఏంది…

Party smile: ఏ…. ఇంకోసారి చెప్పు… నిజంగా కుమ్ముతవా… (రెట్టించిన స్వరంతో)…

Devil: అంటే… అది… ఏం… కుమ్మలేననుకున్నవా… Freezing (దిక్కులు చూస్తూ..)

Party smile: ఆ… హా….. (దున్నవైపు అడుగులు వేస్తూ..).. అలాగా… ఏదీ కుమ్ము.. (కిందికి వంగుతూ, కవ్విపుంగా)..

Devil: (వెనక్కి అడుగులేస్తూ).. ఏం.. ఏందిరా భయ్ .. నీ లొల్లి.. పెద్ధ తలయాకనొప్పి వచ్చిపడింది నీతోని..

Party smile: ఎహె యాడికి పోతవ్ … (అంటూ కొమ్ములు రెండు చేతుల్తో గట్టిగా అదిమిపట్టి)..

Devil: ఓయ్.. ఏం చేస్తవ్రో.. (కళ్ళు మూసుకుంటు… అనుమానంగా..)

Party smile: (…. నుదుటిపై ముద్దు పెట్టాడు….)

Devil: ఏయ్… ఆ.. . ఉ…. చీ.. (సిగ్గుపడుతూ..).. ఏయ్….

Party smile: (వెనక్కి లేచి… కొమ్ములు వదిలేస్తూ…)

Devil: ఏయ్.. ఏందిభే ఇది.. ఎవడన్న చూస్తే ఏమనుకుంటారు…అసలే కాలం మంచిగ లేదు (మెల్లిగా గుసగుసగా) దోస్తానాగిట్ల నడుస్తుందనుకుంటే !?

Party smile: ఏమన్న అనుకోని, నాకేంది… నా మచ్చి, నా ఇష్టం.. ముద్దుపెట్టుకుంట, ఏమన్న చేసుకుంట..

Devil: అవ్… సాల్లే సంభడం.. పొయ్ పని చూస్కో.. మల్ల సాయంత్రం బయటకి తీస్కపోవాలి..

Party smile: గట్లనే.. (నవ్వుతూ.. జాల్లీగా.. వెనక్కి తిరిగి).. మా మంచి మామ..  Winking smile (iPod తిరిగి చెవుల్లోకి దూర్చి.. చల్ మోహనరంగ styleలో Dance చేస్తూ వెళ్లిపోయాడు)

Devil: (మనసులో…) పిచ్చి పోరడు.. ఎందుకో నేనంటే గంత అభిమానం…(సిగ్గుపడుతూ… తలదించి గడ్డి కరచుకొని ఆరగించసాగింది…

(Clock తరువాయి భాగం (అనేది ఒకటుంటే) వచ్చేవారం Clock)

 

 

 

 

ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యాలు (తెలంగాణా యాసలోని పదాలకి అర్థం)..

అవ్‌ మల్ల – అవును మరి ఇననీకీ – వినడానికి
ఇగ – ఇక సావ్ – చావు
జరిన్ని – జర + ఇన్ని = కొన్ని గడ్డిపోస – గడ్డిపరక
దుడ్డె – దూడ పసిపోరనోలే – పసి పిల్లవాడిలాగ
అంటలేవూ – అనడంలేదా ఉండేటోనివి – ఉండేవాడివి..
గదే – అదే ఊకో – ఊరుకో
గసోంటిదేం – అలాంటిదేం ఏడనో – ఎక్కడో
పైలం – జాగ్రత్త సమజయితలేదా – అర్థం అవడంలేదా
మజాక్ – సరద యాడికి – ఎక్కడికి
దోస్తానాగిట్ల – దోస్తానా గానీ
(జాన్‌ అబ్రహం, అభిషేక్ బచ్చన్‌ ల అనుబంధం)
సాల్లే సంభడం – చాలులే సంభరం
గంత – అంత

గంగమ్మ వాకిట్లో.. గన్నేరు చెట్టు… గన్నేరు చెట్టేమో విరగాభూసింది… (సరదాగా కాసేపు)

Gangamma Vaakitlo Ganneru Chettu

స్త్రీ|| గంగమ్మ వాకిట్లో.. గన్నేరు చెట్టు… గన్నేరు చెట్టేమో విరగాభూసింది…
కొమ్మ విరగకుండా.. కొయ్యండి పప్పు…. పప్పు తిన్నారంటే పాడెక్కెస్తారంతే…

పోయే కాలామొచ్చి…ఆ బ్రహ్మిగాడు.. పప్పు తెంపుకొని నమిలి మింగాడు..
ఆ నోట.. ఈ నోట… ఆ వార్త తెలిసి.. పరుగెత్తుకొచ్చాడు………… ఆర్.ఎం.పి కాట్ర.

పు|| రానే వచ్చాడోయమ్మ… ఆ కాట్రయ్య… వస్తూ చేసాడోయమ్మ ఏదో మాయ…
రానే వచ్చాడోయమ్మ… ఆ కాట్రయ్య… వస్తూ చేసాడోయమ్మ ఏదో… మాయ……

గంగమ్మ వాకిట్లో.. గన్నేరు చెట్టు… గన్నేరు చెట్టేమో విరగాభూసింది…
కొమ్మ విరగకుండా.. కొయ్యండి పప్పు…. పప్పు తిన్నారంటే పాడెక్కెస్తారంతే………. హో… హో…..

గమనిక: ఎంతోమందికి పరిచయమైన ఈ చిత్రం గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్‌లో దొరికింది. దీనితో గానీ దీని రూపకల్పనకిగానీ భాగ్యనగరం (ఈ భ్లాగు)కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. పైని పాట నాదే అయినప్పటికి.. ఇది ఏ దురుద్దేశ్యానికి లోనుకాకుండా స్వచ్చమైన మనసుతో పైనున్న చిత్రానికి అనుభూతిచెంది కొందరినైనా నవ్వించే ప్రయత్నంగా రాసాను.. స్వతహాగా మహేశ్‌ని మరియు మంచి చిత్రాలని అభిమానించే నేను ఈ చిత్ర విజయాన్ని మనస్పూర్థిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను.. -మీ ప్రవీణ్

ర్యాగింగ్…

ఒక కుర్రవాడు హైద్రాబాద్ లో చదువు ముగించుకొని ఉద్యోగరిత్యా ఒక పల్లెటూరికి పయనమౌతాడు. అక్కడ ఒక భూస్వామి దగ్గర 5 వేల రూపాయలకి (ఉధ్యోగిలా కాదు, జీతగాడిగా…) పనికి కుదురుతాడు ఓరోజు…

భూస్వామి: ఏం పిలగా నిన్ననే వస్తా అని రాలే, ఏమైంది?
జీతగాడు: మొదటిసారి మా ఊరు వదిలిపెట్టి వచ్చాను కదా సార్, ఏడుపొచ్చింది. Facebook లో status update చేస్తే తెలిసినవాళ్లందరూ ఓదార్చారు..
——–అందుకే నిన్న పనికి రావాలనిపించలేదు, ఏమనుకోకండి..

భూ: ఏందో నీ గోళ, అందుకే ఈ చదువుకున్న పిలగాడిన జీతంల పెట్టుకునుడు వద్దంటే వింటుందా మా ఆవిడ..

(గొడ్లచావిడి లోనుండి) అంబా…… తౌడ్….. అంబాఆఆ…..

భూ: అదిగో ఆ బర్రెలు ఎందుకో అరుస్తున్నయ్… మీ అమ్మగారు వచ్చే సరికి సాయంత్రం అవుతుంది. నువ్ వెళ్లి వాటికేంకావాలో వేసి, మనకేంకావాలో తీసుకొనిరా…

(గొడ్లచావిడి లోనుండి) అంబాఆఆఆఆఆఆ…… తౌడ్‍డ్‍డ్‍డ్‍డ్‍……..

భూ: ఇంకా ఏంచూస్తునవ్ పో,. జల్ది..

జీ: (కోపం, చిరాకు, భాధ, భయం కలగలిపి) .. అలాగే సార్…

~~~~~ గొడ్ల చావిడిలో ~~~~~

జీతగాడు: ఏవండీ… ఇక్కడ బర్రె అంటే ఎవరండీ..!?
పశువు: తెలియకడుగుతున్నవా… తెలుసుకోవాలనడుగుతున్నవా?….. నేనే !! ఏంది సంగతి ?
Buffallo

జీ: (అమాయకంగా..) ఇందాకటినుండి అరుస్తున్నారు.. ఏం కావాలండీ!?
ప: (కడుపులో దాచుకున్న గడ్డిని సుతారంగా నెమరువేస్తూ..) ఎవ్వడ్ భే నువ్వ్ ?? ఇంతకుముందు ఇటుమొకాన నిన్ను చూసినట్టులేదు.. కొత్తగచ్చినవా??
జీ: అవునండీ.. నా పేరు రామక్రిష్ణ.. నిన్ననే పనిలో కుదిరా..!
ప: నా దగ్గరకొచ్చి నాగురించి నన్నే అడిగితే, గదే అనుకున్న కొత్తపోరనివని… ఏం పీకుదామని పనిలో కుదిరనవ్?
జీ: (అమాయకంగా..) సార్ ఏం పీకమంటే అది పీకుదామని అనుకుంటున్నానండి..
ప: (మనసులో..) ఇదేదో బకరా ఉన్నట్టుంది… ఒక చూపు చూడాల్సిందే!!!
(బయటకి) గట్లనే పీకుదువుతియ్ గనీ.. ముందు పొయ్ గడ్డి తీసుకరా… నిన్నటినుండి ఈ ఎండు గడ్డి నమిలీ నమిలీ దవడలు దంగుతున్నయ్..
జీ: అలాగేనండీ…
(వెళ్లి.. నాలుగు పచ్చని గడ్డి పరకలు తెచ్చి వేస్తాడు…)

ప: (కోపంగా..) ఏంరా, ఎట్ల కనిపిస్తున్న నేన్ నీకు… నా దుడ్డె ఒక పన్నుకిందికి రావు ఆ గడ్డి పరకలు…
(కళ్లు పెద్దవి చేసి… కుమ్మబోతున్నట్టు విదిలిస్తూ..) పొయ్ మోపు తీసుకరాపోరా..!!!
జీ: (దడుసుకొని)… సారీ అండి, తెలియక..
(ఏడుస్తూవెళ్ళి… పెద్దమోపు తెచ్చి వేశాడు…)

ప: ఏంరా, చిన్నపోరనిలెక్క ఏడుస్తున్నవ్? తిక్కరేగితే నేను గట్లనే ఒర్లుతగనీ… లైట్ తీస్కోని కండ్లు తుడ్సుకో..
జీ: (కండ్లు తుడుచుకుంటూ) అలాగేనండి…
ప: (Full Concentrationతో గడ్డిని తింటూ..) ఇంతకీ ఏం చదివినవ్‍రా?
జీ: B.Tech, specilization in I.T అండీ
ప: (తలపైకెత్తి) అంటే మా సార్ కొడుకు సదివేదేకదా!? ఎప్పుడో నేను చిన్నగున్నప్పుడు మేనేజిమెంట్ ల ఫీజ్ కట్టి జాయిన్ అయిండు.. నా దుడ్డె కూడా ఈడుకొచ్చింది కానీ, వాని సదువుఅయితే అయితలేదు.. ఏం సదువో ఎమో ఎ..ద..వ… (మళ్ళీ కొంచెం గడ్డి కరుచుకొని)
అయినా వాడు ఇంట్లో ఉండగా నిన్నెందుకు పనిలో పెట్టుకున్నారో ఎరుకనేనా??
జీ: తెలియదండి…!?!
ప: వాడు నా వీపుతోమడానికి కూడా పనికిరాడని.. (క్రిందపడి పడీ పడీ దొర్లుతూ… హ్హహ్హహ్హహ హ హ…)
జీ: (ముసిముసిగా నవ్వుతున్నాడు..)

ప: (మెల్లిగాలేచి నిలబడి) చానారోజులైందిరా ఇలా నవ్వుకొని… అవుగనీ పట్నంల గన్ని గన్ని కంపెనీలుండగా గీడికొచ్చినవేందీ??
జీ: Freshersకి OPenings లేవు.. Backdoorలో డబ్బులు అడుగుతున్నారు…
ప: కట్టకపోయినవా??
జీ: (రోషంగా) అయ్యకులేక అయిదు అంటే, కొడుకచ్చి కోటి అడిగిండంట… ఆ పైసలే ఉంటే, గిట్ల నీ వీపుతోమే ఖర్మ ఏంటినాకు!??
ప: ఏమ్‍రా నఖరాలా? ఎక్కువ తక్కువ కథల్ పడితివంటే కోసి కారం పెడుత బిడ్డ ఏమనుకుంటున్నవో…. నాదసలే హైద్రాబాద్..!!
జీ: (బిక్కమొఖం వేసి) నేను చదువుకుంది కూడా హైద్రాబాద్‍లోనేనండి..
ప: అవున్లే ఈ మధ్య ఇంటర్ అయిపోంగనే కుక్కలు కూడా CAT కార్డ్ తీస్కొని హైద్రాబాద్ ఎర్రబస్సెక్కుతున్నయంట కదా!!? (మళ్లీ క్రిందపడి దొర్లుతూ…)
జీ: (ఏడుపుమొఖం పెట్టాడు.. 😦 )

ప: (మళ్లీ కొంచెం గడ్డి కరుచుకొని) సరేగానీ, ఇంతకీ జీతమెంతిస్తా అన్నడురా మన సార్ గాడు?
జీ: (నిశ్శబ్ధంగా నేలకేసి చూస్తూ ఉన్నాడు… ఏడుపుమొఖంతో)
ప: ఏ… ఊకోరా భయ్.. ఏదో మజాక్ చేస్తే సీరియస్ తీసుకుంటున్నవ్…
జీ: (మెల్లిగా కళ్లు తుడుచుకుంటున్నాడు..)
ప: ఓ..హో..హో… గిట్లైతే మస్తు కష్టంరా.. ఎంతైనా మీ సదువుకున్నోళ్లు లవు సుకుమారంరా…
జీ: అదేం కాదండి… పెద్దవాళ్లు తిడితేనే ఏడుపొస్తుంది.
ప: ఓయ్.. ఎవడ్ భే పెద్ద? ఏదో బర్రెలెక్క పుట్టిన కాబట్టి ఇట్ల బలిసిన కనీ (తన దేహాన్ని తనివితీరా చూస్తూ)…
నా వయసెంతర… (కాలు నేలకేసి రాస్తూ.. సిగ్గుపడుతూ) మొన్ననే నాలుగు పోయి అయిదు పడ్డయ్…

జీ: అవునా….!!!! నమ్మలేకపోతున్నానండి… అయినా మరి మీరెందుకు హైద్రాబాద్ నుండి ఇక్కడకి వచ్చారు?
ప: ఈ ఇంటికి ముందెవడచ్చిండ్రా?
జీ: మీరే…!
ప: అంటే సీనియర్ ఎవడ్రా?
జీ: మీ…రే……!!
ప: మరి Questions ఎందుకడుగుతున్నవురా!?
జీ: (ఖంగుతిని) సారీ అండి..
ప: ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకొని ఉంటే, నా బిడ్డకు కూడా నువ్వే వీపుతోముతవ్ Future లో.. లేదనుకో నీ వీపు నేను తోముత… Present లో.
జీ: అలాగేనండీ…
ప: నీ అండిల నా పెండ పెడుతగనీ… నీ ఫ్యామిలీ & ఫ్రెండ్స్ గురించి రెండుముక్కలు చెప్పు.. (షరామామూలుగా గడ్డి కరుచుకొని)
జీ: (ఉత్సాహంగా.. 😀 ) మా ఊరు కందలపాడండి.. పక్కనే ఉన్న టౌన్లో అరవింద్ అనే సినిమా హాలు ఉందండీ… ఆ హాలులో..
ప: బఠానీలు అమ్మేటొనివా!?
జీ: ఛీ, కాదండి.. ప్రతివారాంతం సినిమా చూసేవాన్నండి. నా స్నేహితులు రాజు, సురేశ్, బాబు, మహేందర్, వేణుగోపాల్, రాజేశ్, మహేశ్.. ఇంకా… ఇంకా… కొంతమంది ఉన్నారండి.
అందులో సురేశ్, బాబు దుబాయ్ వెళ్లారండి, వారంవారం ఫోన్ చేస్తారండీ.. మరేమో… మహేందర్, మహేశ్, ఇంక రాజులు ఇంకా చదువుకుంటున్నారండి… ఇంక మరేమో…
ప: ఏయ్… ఆపుభే నీ లొల్లి… (గట్టిగా దబాయించి)
జీ: (బిక్కమొఖం పెట్టాడు.. 😦 )
ప: రెండుముక్కలు చెప్పుర అంటే, చాట భారతం చెపుతవేందిర.. మనసున పడతలేదా ఏంది?
నీతోని ఇట్ల నడువదిగని… ముందు అచ్చిన పని కానీయ్… సాయంత్రం పెండ ఎత్తడాన్కి వస్తవ్ కదా అప్పుడు పెడదంతియ్ మన సోది..
(అని తనకు నచ్చిన గడ్డిని తినడానికి ఉధ్యుక్తమైంది)..

జీ: (భాధగా కదిలుతూ..) అలాగేనండి.
(చెంబు చేతిలో పట్టుకొని మోకాళ్లపై కూర్చోని, పాలు పితుకుదామని పశువు కింద పట్టుకుంటాడు… అలా పట్టుకోగానే సడెన్ గా షాక్ తగిలినట్టై పశువు వెనకకి తల తిప్పి చూసింది)
ప: అనుకున్నరా… ఇట్లాంటిదేదో చేస్తవని..
జీ: నేనేం చేశానండి (అయోమయంగా ఫేసు పెట్టి)???
ప: ఏం చేయడానికి పంపిండు సార్ నిన్ను??
జీ: పాలు పితకడానికి….!!
ప: మరి నువ్వేం పట్టుకున్నవ్!?
జీ: (షాక్ తగిలి, పట్టు తప్పి, వెనక్కి వాలి..) అంటే నువ్వు…
ప: YES. బర్రెని కాదు దున్నపోతుని..
జీ: మరి బర్రె ఎవరూ అని అడిగితే మీరే అని అన్నారు?

ప: ఉత్తినే మజాక్ చేసిన (కన్ను కొట్టింది… 😉 )

~~~~~ సమాప్తం ~~~~~

తరువాయి భాగం చదవాలనిపిస్తే… ఇక్కడ నొక్కండి

గుడ్లతోటలో పాటించాల్సిన సస్యరక్షణ పద్ధతులు

 

గుడ్లతోటలో పాటించాల్సిన సస్యరక్షణ పద్ధతులు

 

         ఈనాటి గడ్డిమేత కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో మనం గుడ్లతోటలో అధిక దిగుబడులకి పాటించాల్సిన సస్యరక్షణ పద్ధతులు శీర్షిక కింద, నేలను పంటకి అనువుగా తయారుచేసుకోవడం, వేసుకోవాల్సిన ఎరువులు, ఉపయోగించాల్సిన పనిముట్లు మరియు పంట విత్తు దశ నుండి కాపు దశ వరకు పాటించాల్సిన నమగ్ర జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం. కార్యక్రమ సమర్పకులు ఆచార్య N.G.నంద వ్యవసాయ విశ్వవిధ్యాలయం,భాగ్యనగరం వారు.

          మొదటగా, ఈ గుడ్లతోట ఆలోచనకి ఆధ్యుడిగా భావిస్తున్న శ్రీ కోడి.కనకయ్య గారితో మా యాంకర్ దేవిక ముఖాముఖి..

___________________________________________________________________________________

యాంకర్: హాయ్! కనకయా గారు..

కనకయ్య: నమస్కారమమ్మ…

యా: మీరేంచేస్తుంటారండి?

క: మా ఊర్లె నాకొక కోళ్లఫారం ఉందమ్మ. నేను కోడి లెక్క ఉన్న కాబట్టే నా పేరు కోడి కనకయ్య అయిందని అందరూ అనుకుంటుర్రు గని, అసలు విషయం ఏందంటే, నాకీ కోళ్లఫారం చానా ఏళ్లసంది ఉండుడుకు, `కోడి నా ఇంటిపేరు లెక్క ఉండిపోయింది.

యా: మీ భాష కాస్త వింతగా ఉందండి. ఇంతకి మీదే ప్రాంతం?

క: అమ్మా, నీకు KCR తెలిస్తే మా భాష ఎక్కడిదో వట్టిగనే తెలిసిపోతది. సరే నీకింకో అవిడియా ఇస్త, మాది కరీంనగర్ దగ్గర సిరిసిల్ల…

యా: సారీ అండి! KCR అంటే గుర్తొచ్చింది. ఇది టెలంగాణ కదా..!?

క: అమ్మా, నీకు తెల్వకపోతే సక్కగ ఊర్కో గానీ, ఎందుకమ్మ మా భాషని ఖూనీ చేస్తవ్!? టెలంగాణా కాదు,టెంకాయ పెంకూ కాదు… మాది తెలంగాణ.

యా: మళ్లీ సారీ సార్. నేను చెప్పింది కూడా అదే!

క: ..!…!…???

యా: సరేనండి, ఇంతకీ మీకీ తాట్ ఎలా వచ్చింది?

క: ఏదమ్మా, KCRని యాది జేసుడా..!?

యా: కాధు… కాధు… ఈ గుడ్లతోఠ గురించి.

(కనకయ్య చెవిలో మెల్లిగా) సార్, మీరు నన్ను పదే పదే అమ్మాఅనకంఢి ప్లీజ్.. అంతా నన్ను ఆంటీ అనుకుంటారు..

క: వో! గదా.. ఏం లేదు తల్లి..

యా: ( 😦 )

క: ఒకరోజు ఎప్పటిలెక్కనే పొద్దుగాల ఫారంకెల్లి గుడ్లన్నీ తీసుకచ్చి నా ఆటోల సదురుకున్న. గట్లపోయి చాయ్‍తాగి అచ్చేసరికి, నేను పెట్టిన గుడ్లల్లకెల్లి (!?) నాలుగు కిందపడ్డాయి. సరే, పోతె పోయినయి తియ్యి అనుకొని, ఇంటెనక పెరట్ల పారేసి వాటి గురించే యాది మరిసిన.

వారం తర్వాత మల్ల గిట్లనే ఇంకో గుడ్డు పలిగింది. సరే అని గదే జాగల మల్ల పారేద్దమని పోయేసరికి సూద్దును కదా, మొన్న పారేసిన నాలుగిట్లల్ల ఒకదానికి మొలకలెక్క కనిపిచ్చింది. అబ్బ మస్తు పరేశాన్ అయి, మా ఆడోళ్లకి సూపిస్తే ఆళ్లు కూడా మస్తు ఖుషీ అయిపోయి పెరట్ల టమాట తోట మధ్యల నాటిర్రు. రోజు నీళ్లుపోసి పెంచితెగదా, చెట్టుకి దగ్గరదగ్గర ఒక యాబైదాకా కాసినయి…

యా: ఏంటి సార్… కాయలా!!?

క: నీతల్లి! గవ్విట్లని కాయలెందుకంటర్.. అవేమన్న టమాటలా, వంకాయలా? అవ్విటిని గుడ్లు అనాలె!

యా: వావ్వ్ .. ఎలా ఉన్నయ్ సార్ అవి?

క: ఏం, బాగోగులు సూసుకుంటున్నట్టు అడగవడితివి? మంచిగనే ఉన్నయ్ తియ్యి.

యా: అయ్యో నేననేది అదికాదు కనకయాగారు, చూడడానికి ఎలాఉన్నాయి అని!

క: ఇంకెట్లుంటయ్!? గుడ్లనెప్పుడూ సూడలే!? గుండ్రంగా, తెల్లగున్నయి.

యా: గుడ్‍సార్.

క: నీ పిచ్చి సల్లగుండా! గుడ్ కాదే తల్లి, గుడ్డు అనాలె.. కోడి గుడ్డు పెట్టేటప్పుడు ఎట్ల ఒర్రుతది, గట్ల.. గు..డ్డు.. అనాలె! సమజయిందా!?

యా: యస్ సార్.

క: (లోపల) నీ తలకాయ, నీకేం సమజయిందో నాకైతే అర్థమైతలే.. నీకెవడిచ్చిండే ఈడ ఉద్యోగం ?

యా: ఏంటిసార్ అంటున్నారు…?

క: ఆ… ఏం లేదు తల్లి! భలే సక్కగా మాట్లాడుతున్నవ్ అంటున్న..

యా: ఓకే సార్. చివరగా ఒక ప్రష్న..

క: అమ్మయ్య.. గట్లనే కానియ్య్

యా: సార్ మీరు ఎంథ కాలనికి ఈ విషయాన్ని జనజీవన స్రవంతికి చెప్పారూ?

క: గట్లంటవేంది!? నేనేమన్న అన్నల లెక్క కనపడుతున్ననా నీకు?, స్రవంతి, గది ఇది అని మాట్లాడుతున్నవ్. నేనిది పండించేటప్పుడు, పోశిగానికి, సొల్లు సురిగానికి, డిక్కి శీనుగానికి, కర్రె శీనుగానికి ఆఖరికి మా సుంకరి సారయ్యగానికి కూడా తెలుసు. కాకపోతే, గీ వ్యవసాయ ఇశ్పవిధ్యాలయామోల్లకి పోయినేడాది సూపించిన, ఆల్లు ఆ

గుడ్లమీద అవ్వీ, ఇవ్వీ పీకి, ఏదో పొడిచేసి, మీకు చెప్పి, మీరు మా ఊరోళ్లందరికి సూపించేసరికి ఇగో గీ యాల అయింది.

యా: డోంట్ వర్రీ సార్! ఎవ్‍రిబడి గోన్న వాచ్ దిస్ షో బయ్ టుమ్మారో!

క: ఏమో అంటున్నవ్?

యా: ఐమీన్.. ఓ .. సారీ… మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు కదా..!

క: చిన్నప్పుడు మాఊరి బల్లె ఆరోతరగతి దాకా A,B,C,Dలు మా సదువుకున్న తియ్. కానీ ఇయ్యాల్ల డౌట్ వత్తుంది,

నేను సదివింది, నువ్వు సదివింది ఒక్కటేనా అని.

యా: ఓ.. రియ్యల్లి గ్రేట్ సార్! ఇంతకీ నేను చెప్పింది ఏంఠంటే, “మీరేమి బాధపడకండి, రేప్పొద్దుగాల మీ ఊర్ల ఇది వస్తది, అందరూ సూసి మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తర్ అని!.

క: హమ్మయ్య! మనసుల జర ఖుషీ అయితాంది. మా ఊళ్లె అత్తదన్నందుకు కాదే తల్లి, నీ నోట్లకెళ్లి రెండు ముక్కలన్న తెలంగాణ భాష వచ్చినందుకు.

యా: (సిగ్గుపడుతూ..) ఉంఠాను సార్.

క: గట్లనే మల్ల, పోయిరా..!

యా: నేనుకాదు సార్.. వెళ్లిపోవాల్సింది మీరు..

క: (మెల్లిగా) అవ్ నీతల్లి! గంతమాటంటవులే నన్ను.. మా ఊరికి రా, నీయవ్వ కోళ్ల పెంట మధ్యల బొంధవెడత నిన్ను, ఏమనుకున్నవో..

యా: మళ్లీ ఏదో అంటున్నార్ సార్..

క: అబ్బే, గదేంలేదు తల్లి.. ఎప్పుడన్న మా ఊరికి నువ్వురావాలే, వస్తే, చాయ్ పోసి పంపిద్ధామని అనుకుంటున్న.

యాంకర్: ఓ.. ధట్స్ మై ప్లెషర్ సార్..

కనకయ్య: పొయ్యొస్తా ఇగ.

(మనసులో) నిన్నెవడు మంచిగ చెయ్యలేడు.. పో, నీ ఖర్మ!

___________________________________________________________________________________ 

మా యాంకర్  దీపికతో కనకయ్యగారి ముఖాముఖి చూసారు కదా. ఇఫ్ఫుడు గుడ్లతోటకి మొదటి దశలో కావాల్సిన పదార్థాలేమిటో చూద్దాం(!).. సారీ! పరిస్థితులేంటో చూద్ధాం.

 

ü      మొదటి 5 వేల గుడ్లు నాటుకోవడానికి ఒక ఎకరం బురదపొలం.

ü      ఎకరా మొత్తాన్ని కప్పిఉంచడానికి ఎనభై షామియానాలు.

ü      నీళ్ల సరఫరాకి ఒక కుళాయి.

ü      ఒక స్ప్రేయర్.

ü      ఒకటిన్నర మీటర్ల ముళ్లు కర్ర.

ü      ఐదు కిలోల ఎర్రకారం పొడి.

ü      ఒక కిలో ధనియల పొడి.

            ఇప్పుడు డా|| పొట్టి సత్తిగారు, పొలాన్ని పంటకి అనుకూలంగా మార్చుకోవడమెలాగో లైవ్‍లో పొలంనుండే వివరిస్తారు.

 

డా|| పొట్టి సత్తి: ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఏపుగా పెరిగిన గుడ్లతోట. (కిందికి వంగి) చూడండి, కింద నేల ఎంత నల్లగా మెత్తగా తినాలనిపించేలా ఉందో. ఇలాంటి అధిక దిగుబడులు “మీరూ సాధించాలనుకుంటూన్నారా? అయితే వెంటనే” రాబోయే 25ని||లు శ్రద్ధగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడండి. (కాస్త పక్కకి నడిచి..) మీరిపుడు చూస్తున్నది రభీ సీజన్‍కి సిద్ధం చేసిన పొలం.

 

నేల ఎంత సారవంతంగా ఉంటే దిగుబడీ అంత బాగా వస్తుంది. కాబట్టి కొద్దిరోజులు మీ పొలాన్ని మీ ఊరి ప్రజలకి ఉదయం, రాత్రి బ*భూమికి ఇవ్వాలి. నీరు కూడా, వచ్చినవాళ్లు కష్టపడకుండా పని కానిచ్చేసేలా, చేతికందేంత మొత్తంలో ఉండాలి. అప్పుడే భూమి బాగా నాని, పంటకి అనువుగా మారుతుంది. ఇదే సమయంలో 100 కిలోల కోళ్ల పెంట, 150 కిలోల ఆవు/బర్రె పెంట కూడా ఏరుకొచ్చి మరీ వెయ్యాలి.

 

ఓవర్ టూ స్టూడియో..

(మనసులో) ఎదవ జీవితం, పెంటల గురించి, పంటల గురించి చెప్పుకుంట, ఈ కంపు వాసనల మధ్య తిరుగుడైతుంది.

స్టూడియోలో: ధాంక్యూ పొట్టిగారు…

_____________________________________________________________

ఇప్పుడు విత్తన శుద్ధి, నాటుకునేటప్పుడు పాటించాల్సిన మెలకువలు, తొలిదశలో సోకే తెగుళ్ల నివారణ చర్యలగురించి వివరించడానికి స్టూడియోలో మనతోపాటు ఉన్నారు, “నందగిరి నంద వ్యవసాయ విశ్వవిధ్యాలయ ఉప కులపతి, డా|| ఆఉ శ్రీనుగారు.

 

వ్యాఖ్యాత: డా||ఆఉ గారు, విత్తనశుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలి, అసలు నాణ్యమైన విత్తనం ఎలా ఎన్నుకోవాలి?

డా|| శ్రీను: ఆ… ఉ… ఏమీ లేదమ్మా! కాస్త పెద్దగా, పెంకు గట్టిగా ఉన్న నాణ్యమైన, శ్వేతాంబరి-I’, శ్వేతాంబరి-II’ లేదా సోనసోనియారకపు కోడిగుడ్లను ధర కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాకూడా కొనుగోలు చేయాలి. ఒక ఎకరాకి 5వేల గుడ్లవరకు సరిపోతాయి. బడ్జెట్ ఎక్కువైందని రైతు సోధరులు బాధ పడాల్సిన పనిలేదమ్మా.. దిగుబడులు వచ్చాక గుడ్లతో హోళీ చేసుకుంటారు, కావాలంటే నచ్చని నాయకులపై కూడా విసిరేస్తారు.

వ్యా: మంచిదండి. తర్వాత…

డా: ఈ గుడ్లని కొంతకాలంపాటు, అనగా ఒక 3 రోజులు అలా ఉండనివ్వాలి, ఎవ్వరి కంటా పడనివ్వకూడదు.  అలా చేస్తే గనక, చుట్టుపక్కలవాళ్లు  పప్పులోకి రెండు ఉడకబెట్టుకుంటాం వదినాఅనో, ’పిల్లోడు ఇంట్లోలేడు, ఒక రెండు గుడ్లు చేబదులు ఇవ్వగలరా పిన్నిఅనో, లేకపోతే దిష్టికి కావాలి ఒకటివమ్మాయ్అనో, విత్తడానికి ముందే సగం ఖాళీ చేసేస్తారు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం కూడా కాస్త కంట్రోల్డ్ గా ఉన్నపిమ్మట, బాగా మెత్తగా దుక్కి దున్ని సిద్ధం చేసుకున్న పొలంలో, సాలుకి వంద చొప్పున, ప్రతి గుడ్డుకిగుడ్డుకి మధ్యలో అరమీటర్ ఎడం వదులుతూ విత్తుకోవాలి.

 

ఇలా మీరే చేతులతో విత్తుకుంటే నడుం పడిపోతుంది కాబట్టి, మా N.G.నంద వ్య.వి.వి వారు తయారు చేసిన కొత్త యంత్రం “కొక్కొరొక్కో“ని కొనుగోలు చెయ్యొచ్చు. అది ఒక గంట సమయంలో వెయ్యివరకు గుడ్లనుపెడుతుంది.

వ్యా: డా|| గా…. రు…

డా: ఆవేశపడకండమ్మా. మీ బాధ నాకర్ధమైంది. నేననేది మీరు అందులో వేసిన గుడ్లని పొలంలో పెడుతుంది అని. అలా విత్తుకుంటే గనక, 2 1/2 గం||ల్లోనే ఎకరా పని అయిపోతుంది.

వ్యా: ఆఉ గారు, 5 అనబోయి 2 1/2 అన్నట్టున్నారు?

డా: నేనేమీ నిశానిగాన్ని కాదమ్మా, ప్రొఫెసర్‍ని. నేను చెప్పింది, రైతులు రెండు “కొక్కొరొక్కో“లని కొంటే అలా తక్కువ టైమ్‍లో అయిపోతుందని. (మనసులో) నీకేం తెలుసమ్మా, సేల్స్ ఫర్ఫార్మన్స్ మ్యాటర్స్ ఇక్కడ.

వ్యా: ఓ! అలాగా

డా: ఆ! అలాగే… అలా విత్తుడు కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత, ముందుగా మాట్లాడిపెట్టుకున్న ఎనభై షామియానాలని పొలం అంతటా ఎత్తుకోవాలి. లేదంటే గుడ్లు ఎండకు ఎండిపోయి, మొలకలు కూడా రాకపోయే ప్రమాదం ఉంది. తర్వాత ఒక వారం రోజులపాటు బయటి కోళ్లను ఆ పొలం దరిదాపుల్లోకి రానివ్వకూడదు. అవి గనక గుడ్లను పొదగటానికి ప్రయత్నిస్తే, మొదటికే మోసం వస్తుంది కాబట్టి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

అలా మొలకలు వచ్చిన నాటినుండి రెండు వారాల కాలంలో మూడు సార్లు…

5 లీ|| – ప్లేభోయ్

3 లీ|| – ఆక్స్ డియోస్ప్రే

               1 లీ|| – చార్మినార్ అత్తరు, 50 లీ|| నీటికి కలుపుకొని పొలమంతా పిచికారి చెయ్యాలి. లేకపోతే మీరు పొలం దరిదాపుల్లోకి కూడా వెళ్లలేనంత కంపు వస్తుంది. అలాగే ఈ దశలోనే పిల్లుల బెడద కూడా అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి,

1 లీ|| క్లోరిఫైరిఫాస్ పది లీటర్ల నీటికి కలిపి సిద్ధంగా ఉంచుకొని కనబడ్డ ప్రతి పిల్లిపై పిచికారి చెయ్యాలి. కుదరని పక్షంలో రెండు వేట కుక్కలను మా అనుబంధ సంస్థ అయిన “భౌభౌ గుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ సప్లయర్స్ నుండి తీసుకొని కాపలాగా పెట్టుకోవాలి. కాకపోతే వాటికి ప్రతిరోజు 4 కిలోల నరమాంసం లేదా కనీసం అడవి దున్న మాంసం అయినా పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

వ్యా: డా|| గారు, నరమాంసం అనే పదం మీడియాలో వాడకూడదు. కాబట్టి రేపు టెలికాస్ట్-లో సెన్సార్ చేస్తాం.

డా: మీరేమన్మా చేసుకోండమ్మా. వాటికి పెట్టకపోతే మాత్రమ్, ఆ రైతుని స్పెన్సర్స్ బ్రెడ్డులోకి సెన్సార్ లేకుండా నంజుకొని తినేస్తాయి. అయినా పరవాలేదు, ఆ సంస్థ వాళ్లు User Manualలో తీసుకోవాల్సిన అన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తా…..

వ్యా: మరి ఈ దశలో సోకే తెగుళ్ల గురించి ఏమైనా…

డా: (మనసులో) అది చెప్పడానికే కదా వచ్చింది, చెప్పేదాక కూడా ఆగుతలేదా? ఎందుకు తొందర?.

(బయటికి) మంచి ప్రశ్న. ఈ దశలో ముఖ్యంగా వేరుకుళ్లు తెగులు సోకుతుంది. దీనికి నివారణ చర్యగా

 

  • 5 కి|| నత్రజని
  • 5 కి|| భాస్వరం
  • 5 కి|| కారంపొడి
  • 2 1/2 కి|| ధనియాలపొడి
  • ఉప్పు తగినంత వేసి బాగా కలుపుకొని, మొక్క మొదల్లలో వేసుకోవాలి.

వ్యా: ఇన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు సార్.

డా: నమస్కారమమ్మా…

___________________________________________________________________________________

 చివరగా పంట కోత దశలో ఉన్నపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి డా|| గాలి రజనీష్ గారు వివరిస్తారు…

ఓవర్ టూ ఫీల్డ్…

 

డా|| రజనీష్: హలో .. మైక్ టెస్టింగ్. వన్..టూ..త్రీ… ఒకేనా!… హలో.. హలో… (కెమెరామెన్:… స్టార్టయిందిరోయ్ ఆల్‍రెడీ..)

ఆ… ఇప్పుడు మనం NGNAU లోని పెద్ధపొలంకాడికి వచ్చినాము. ఒక్కసారి ఈ గుడ్డుపొలం వంక సూడండి… ఎంత సక్కగా పెరిగినాదో.. కాండం తెల్లగా అద్ధంలెక్క మెరుస్త ఉండాది, ఆకులేమో లేలేత పూరేకులలెక్క పసుపుపచ్చ రంగుల ఉండి, బర్రెలను ఆవులను ఆకర్షించేలాగున ఉండాయి. నేను ముఖ్యంగా సెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఆకులు ఇంత అందంగా, మెత్త మెత్తగా ఉంటే మనిషినైనా నేనే ఆగలేగపోతున్నాను, ఇక పళ్లున్న ఏ బర్రెమాత్రం ఊరికే ఉంటది సెప్పండి. కొరికేసి కంపు కంపు సేసేత్తాయి. అందుకే రైతన్నయ్యలు ముళ్లుగర్రలు పట్టుకొని పొద్ధస్తమానం ఈడనే కూకోవాలె. అట్టయితనే పొలందక్కి దిగుబడులు బాగుగా వచ్చే అవకాశం ఉండాది.

ఇక పూత రాలి చిన్న చిన్నగా గుడ్లగుత్తులు కాసేయేల పోరగండ్లు వచ్చి రచ్చ రచ్చ చేయకుండా మీ పొలం ముందు, ఒక బోర్డుపెట్టాలె.. ఏమనంటే, “ఈ పొట్టి గుడ్లు తిన్నోళ్లు, మగ పోరగండ్లయితే మీసాలు రావు, ఆడి పోరగండ్లయితే జడలు పెరుగయి” అని.

 ఇక చివరగా కోతల సమయానికి, సాలా జాగ్రత్తగా, రాలి కిందపడి పగలకుండా గుడ్లన్నీ ఏరాల. ఇలా ఏంతో శ్రద్దతో గుడ్లన్ని ఏరినాక, ఇక పొలంని బర్రెలకే ఇడుస్తరో, పోరగండ్లకే ఇడుస్తరో, లేక కోసి అమ్ముకుంటరో రైతన్నయ్యల ఇష్టం.

 

(ఓవర్ టు స్టూడియో అక్కియ్య…)

____________________________________________________________

చూశారుగా గుడ్లతోటలో పాటించాల్సిన సస్యరక్షణ చర్యలగురించి. మరిన్ని వివరాలకి ఉత్తరం రాయండి. మీ ఉత్తరాలకోసం చెట్లకి గుడ్లు కాసేలాగా.. సారీ, కళ్లు కాయలు కాసేలాగా  ఎదురుచూస్తూ ఉంటాం.. తిరిగి రేపటి కార్యక్రమంలో పందుల పెంపకంలో పాటించాల్సిన మేలైన యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇదే సమాయానికి కలుద్దాం.

 

గడ్డిమేత ప్రతిరోజూ రాత్రి ఒంటి గంటనుండి ఒకటిన్నర వరకు. శుభరాత్రి….

 

(టైటిల్స్… బ్యాక్‍గ్రౌండ్ సాంగ్)

 

                                    గడ్డిమేత.. గడ్డిమేత.. మీ గడ్డిమేత..!

 

                                    సస్యరక్షణకి పశుపోషణకి శాస్త్రవి………

 

                                                       (శుభం)

ప్రవీణ్ కుమార్ నందగిరి

http://www.hydbachelors.wordpress.com

http://koodali.org

http://lekhini.org

 

 

          *            *          *

మార్చినెల తెలుగు బ్లాగర్ల సమావేశం – హైదరాబాద్

[ ముందుమాట ]

సమయం : 3-28 ని||లు    స్థలం : జూబ్లిహిల్స్ దారిలో ఆర్.టి.సి బస్సు

నిర్ధేశిత సమయానికి 28 ని||లు అప్పటికే ఆలస్యమైంది. తాజా సమాచారం కోసం వీవెన్ గారికి మొట్టమొదటిసారిగా కాల్ చేశాను.

నేను : వీవెన్‍గారు , నేను ప్రవీణ్‍కుమార్ నండి !
వీవెన్ : నందగిరి గారా ?
ప్ర: అవునండి….
వీ: చెప్పండి
ప్ర: జూబ్లిహిల్స్ దగ్గర్లో బస్‍లో ఉన్నాను. ఒక పావుగంటలో వస్తానండి. కార్యక్రమం ఎక్కడవరకు వచ్చింది ?
వీ: ఇప్పుడే పార్క్ లోకి వెళ్తున్నామండి. పర్లేదు రండి.
ప్ర: సరే… వస్తున్నానండి. (కాల్ డ్రాప్ చేశాను. మనసు కాస్త స్థిమిత పడింది)

మరో 15 ని||లల్లో కృష్ణకాంత్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాను. లోనికి వెళ్తూ, వీవెన్ గారికి మళ్లీ ఫోన్‍చేసి సమావేశ స్థలానికి దారి కనుక్కొని, 2 ని||ల్లో అక్కడకి చేరుకున్నాను.

[ సమావేశం ]

        ఒక చిన్న మానవచక్రం పచ్చిక బయళ్లల్లో సేదతీరుతోంది. 8 మంది ఉండొచ్చు. కాస్త బిడియంగానే వెళ్లి, ఆ చక్రంలో భాగస్వామినయ్యాను. అప్పటికే ‘నా ప్రపంచం’ సి.బి.రావు (సింపుల్‍గా రావు గారు అనుకుందాం), వీవెన్ మరియు త్రివిక్రమ్‍గారితో ‘శోధన’ లో ఉంచబడిన బ్లాగ్ ర్యాంకింగ్‍ల గురించి చర్చిస్తున్నారు. అంతలోనే ‘శోధన’ సుధాకర్‍గార్ రానే వచ్చారు, చేతిలో డిజిటల్ కెమెరాతో…

          మరి కాసేపటికి ‘చదువరి’ కిషోర్* గారు, ‘సత్యశోధన’ సత్యసాయిగారు(వారి అమ్మాయి శ్రావ్యవరాళి గారితో కలిసి), ‘ఈనాడు-పెన్’ శర్మగారు(వారి సతీమని, కుమార్తె సుమబాల, స్నేహితుడు శాస్త్రిగారితో కలిసి), ‘హరివిల్లు’ శ్రీనివాస్‍గారు, ‘ఈనాడు-క్లిక్’ వసంత్‍గారు, జాన్‍హైడ్ కనుమూరి గారు, చివరగా ‘ఆదిబ్లాగర్’ చావాకిరణ్‍గారు విచ్చేసారు.

      20 మంది వరకు సభ్యులు చేరాక, పరిచయ కార్యక్రమాలు మొదలై – పూర్తవగానే, రావుగారు ‘శోధన’లో ప్రచురించబడిన బ్లాగ్‍ర్యాంకింగ్‍లపైన చర్చ లేవనెత్తారు. అరగంటపాటు చాలా రసవత్తరంగా సాగిందా చర్చాకార్యక్రమం. సరదాకి అదొక వా(బ్లా)గ్యుద్ధమనుకోవొచ్చు. ఇక్కడ ‘రసవత్తరం’గా అని ఎందుకన్నానంటే, ఆ అరగంటలో దాదాపు ప్రతీ బ్లాగరు, ‘శోధన’ సుధాకర్‍గారు చెప్పిన ఏదో ఒక విషయాన్ని వారి బ్లాగ్‍కి అన్వయించుకొని ఉంటారు. ఆ చిరు యుద్ధానికి ముగింపు వాక్యంగా “ఎవరి బ్లాగ్‍కి వారే సు-మ-న్” ను అందరూ అమోదించారు.(థాంక్యూ సుధాకర్‍గారు! బ్లాగ్, వెబ్‍సైట్ ల మధ్య ఉన్న అతిసన్నని తేడాని విడమర్చి చెప్పి ఇన్నిరోజుల నా సంధిగ్ధాన్ని తొలగించినందుకు…)

     ఇక రెండవ చర్చ వీవెన్‍గారి తరఫున జరిగింది. ‘Betawiki’ గురించి కాసేపు వివరించారు. దాని ప్రకారం బీటావికీ మూడింటికై ఉద్దేశించింది:
1. మీడియావికీని, దాని పొడగింతలు మరియు ఇతర ప్రాజెక్టులని అనువదించడానికి ఓ వేదిక
2. వాటిని నడిపే వికాసకులకి పరీక్షా వేదిక
3. వికీలో అన్యభాషలు రాక దారితప్పిన బాటసారులకి ఒక ‘సైన్‍బోర్డ్’ లాంటిది.

      ఈ బీటావికిపైన పద్మనాభం గారు మరియు వెంకటరమణగారు కొన్ని సందేహాలు వెలిబుచ్చినా, అవి వెంటనే నివృత్తి చేయబడ్డాయి.

     RTS, తెలుగు అనువాద సమీకరణలు, కొత్త బ్లాగర్ల చేరికను ఇతర అంశాలుగా చర్చించారు. (RTS గురించి నాకేమి తెలియదు కాబట్టి, మీకేమి చెప్పలేను. క్షమించాలి). జాన్‍హైడ్ కనుమూరి గారి నూతన (మూడవ) రచన ‘అలలపై కలలతీగ’ కొన్ని ప్రతులను సభ్యులకి అందజేశారు.

     చీకటి పడుతుండగా ‘క్లిక్’ వసంత్‍గారు, శర్మ & కో. గార్లు, సత్యసాయి మరియు వారి కుమార్తె నిష్ర్కమించారు. మిగిలిన వారు అలా అలా నడుస్తూ Cafetaria కి చేరుకొని టీ కాఫి లాంటివి సేవించి, వాటికంటే వేడిగా  రాజకీయాలగురించి చర్చించుకొని ఒక్కక్కరుగా నిష్ర్కమించడానికి ఉద్యుక్తులమయ్యాం.

[ సమావేశంలో చమక్కులు ]

1. పదే పదే, “ఎవరి బ్లాగ్‍కు వారే సు-మ-న్” అనే వాక్యం విన్పించింది!


2. కొత్తగా పెళ్లయిన త్రివిక్రమ్‍గారిని పెద్దలు “కళ్యాణాయ – బ్లాగ్ వినాశాయ:” అంటూ తన బ్లాగ్విరామాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు (నవ్వులు…)


3. సత్యసాయిగారు వారి అమ్మాయిని పరిచయం చేస్తూ, “మా అమ్మాయి మొన్నే 7వ తరగతి పూర్తిచేసి..” అంటూ చెప్పేలోపే శ్రావ్యవరాళి గారు కల్పించుకుంటూ…”నాన్న! నేను పూర్తిచేసింది 7 కాదు, 8వ తరగతి…” అనగానే నవ్వులు విరిశాయి.


4. శర్మగారి పాప ‘సుమబాల’ అందరిమధ్యన చలాకీగా తిరిగింది. సరదాగా తనకి ‘బాల బ్లాగర్’ బిరుదిచ్చారు.


5. అలాగే పనిలో పనిగా ‘ఆది బ్లాగర్’ చావాకిరణ్‍గారికి ‘మెగా బ్లాగర్’, ‘పద్మ బ్లాగర్’ మరియు ‘బ్లాగ్ నన్నయ’ లాంటి బిరుదులను ప్రధానం చేద్దామనుకుని అడగగా, తను తన ‘ఆది’ పదవికి రాజీనామా సమర్పిస్తున్నానని చెప్పారు (నవ్వుతూ..), కానీ సభ అమోదించలేదు.

6. ‘లేఖిని’ మరియు ‘కూడలి’ లతో రెండు కళ్లు తెరిచిన వీవెన్‍గారిని ‘మూడో’కన్ను కూడా తెరవాల్సిందిగా సభికులు కోరారు.

7. సత్యసాయి గారు తెచ్చిన ‘స్వగృహ’సున్నుండలు clockwiseలోనూ, వేరొక సభ్యులు* తెచ్చిన మసాలా స్నాక్స్ Anti-clockwiseలోనూ తిరిగి అందరి నోటికి కాసేపు ఆనందాన్ని పంచాయి.

8. బ్లాగర్లు కాని ‘ఆ నలుగురు’ సభ్యులు :

         1. పద్మనాభంగారి మిత్రులు నరసింహారావుగారు (రిటైర్మెంట్ దగ్గరలో…)
2. శర్మగారి మిత్రులు శాస్త్రి*గారు (M.C.A పూర్తిచేశారు…)
3. సత్యసాయిగారి కుమార్తె శ్రావ్యవరాళి గారు (9వ తరగతి విధ్యార్థిని…)
4. శర్మగారి సతీమణి మరియు పాప (2 సం||లు…)

* అనుకుంటా

[ వచ్చినవారు – clockwise seating order]

జాన్‍హైడ్ కనుమూరి
‘భాగ్యనగరం’ ప్రవీణ్
సత్యసాయిగారి కుమార్తె శ్రావ్యవరాళి
‘సత్యశోధన’ సత్యసాయి
‘హరివిల్లు’ శ్రీనివాస్
‘పొద్దు’ త్రివిక్రమ్
‘బ్లూటూత్’ కశ్యప్
‘శోధన’ సుధాకర్
‘కూడలి’ వీవెన్
‘ఆదిబ్లాగరి’ చావాకిరణ్
‘సింపుల్’ వెంకటరమణ
‘జాబిల్లి’ విజయ్‍కుమార్
‘ఈనాడు-పెన్’ శర్మ
శర్మగారి సతీమణి
శర్మగారి కుమార్తె సుమబాల
శాస్త్రిగారు
‘ఈనాడు-క్లిక్’ వసంత్‍
‘చదువరి’ కిషోర్‍
‘నా ప్రపంచం’ సి.బి.రావు
‘క్రుకీలు’ కృష్ణ
నరసింహరావుగారు
‘గ్రీటింగ్స్ తాతయ్య’ పద్మనాభంగారు

‘జాబిల్లి’ విజయ్‍గారు ఈ-తెలుగులో రాయడానికి ఈ సమావేశాపు వ్యాసాన్ని దత్తత తీసుకున్నారు. వీవెన్ గారు వ్యాసాన్ని నా బ్లాగ్‍లో రాయాల్సిందిగా సమావేశానికి మొదటిసారి హాజరైన నన్ను నియమించారు   ( 😦 కానీ వివరాలేమి అందించలేదు). కావున నా మదిలో దాచిన అన్ని జ్ఞాపకాలను ఇక్కడ ఉంచే ప్రయత్నం చేశాను, ఏవైనా మరచిఉంటే పెద్దమనసుతో క్షమించగలరు…

వచనం : ‘ప్రణభాంకుర’ నందగిరి ప్రవీణ్ కుమార్

సరదా సమాధానాలు… II

    *         *        *         *            *         *        *  

     *         *        *         *            *         *        * 

 

 *       *           *      *            *            *              *

*       *           *      *            *            *              *

*            *              *              *             *         *           *